بررسی تطبیقی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از سال 2001 تا 2016

چکیده:
واقعیت این است که دیپلماسی های اتخاذ شده ایران و عربستان در خاورمیانه را باید مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر انرژی این خاورمیانه و خلیج فارس قلمداد کرد. در نوشتار کنونی، مساعی نویسندگان پیرامون تشریح، تحلیل و تفسیر این موضوع است که مهم ترین مولفه های دیپلماسی انرژی (نفت و گاز) در ایران و عربستان سعودی از سال 2001 تا سال 2016 چه است؟ همچنین تبیین این موضوع که دو کشور مزبور تا چه میزان در جذب شرکت ها و کارتل های نفتی و گازی موفق بوده اند نیز بخش دیگری از نوشتار کنونی را شامل می شود. یافته های مقاله نشان می دهند که مهم ترین مولفه های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی و ثبات در بازار انرژی. از سویی دیگر مولفه های دیپلماسی انرژی عربستان سعودی در این زمینه را می توان ارتقای جایگاه خویش در عرصه دیپلماسی انرژی نفت و گاز، حفظ روابط حسنه خود با قدرت های فرامنطقه ای نفت و گاز همچون ایالات متحده و در نهایت بهره گیری از ابزارها و امکانات خارجی به منظور اتخاذ سیاست های انرژی با توجه به تحولات و روندهای بازار انرژی و هم چنین تعامل با بازیگران این عرصه دانست؛ بنابراین نوشتار کنونی با محوریت قرار دادن رهیافت مقایسه ای و بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی تطبیقی مولفه های دیپلماسی انرژی ایران و عربستان دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703654 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!