نقش کارکرد دفاعی امنیتی مرزهای خلیج فارس از منظر جغرافیای سیاسی

پیام:
چکیده:
مرزهای جنوبی ما به خصوص مناطق دریایی به علت ارتباط با آب های آزاد و پایگاه های ثابت و متحرک دشمن از جمله کانون های پرخطر و تنش خیز نسبت به امنیت کشور محسوب می شوند. سیاست های تنش زای برخی کشورها در منطقه که در واقع بهانه هایی برای فعالیت نیروهای بیگانه در منطقه را فراهم می سازد، مزید بر علت و بر درجه تهدیدات موثر است. خلیج فارس به عنوان مهم ترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصاد جهان به وی‍ژه در دنیای صنعتی دارد. موقعیت خلیج فارس در جنوب ایران و جایگاه مهم آن در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و منابع انرژی موجود در آن فرصت های بسیار زیادی در اختیار ایران قرار می دهد؛ لذا این مقاله با تبیین رویکرد دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه سعی در پاسخ به این سوال دارد که این کارکرد ها چه تاثیری در این منطقه ی استراتژیک دارد؟
زبان:
فارسی
در صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!