پهنه بندی اقلیم گردشگری جزیره قشم با استفاده از شاخص TCI

پیام:
چکیده:
شرایط آب و هوایی نقش خیلی موثری در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی دارد. در شکل گیری شرایط آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند. در بین این عناصر دما و رطوبت تاثیر بیشتری در راحتی انسان دارند و به این دلیل بیشترین مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار شده است. یکی از متداولترین شاخص های اقلیم گردشگری، شاخص TCI است. شاخص مورد نظر با استفاده از پارامترهای اقلیمی میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، میانگین حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش (mm)، کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای ایستگاه قشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در جزیره قشم 5 ماه از سال (ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) شاخص گردشگری در شرایط ایده آل و عالی قرار دارد. این پارامتر برای ماه های فروردین در شرایط خیلی خوب و برای ماه مهر در شرایط خوب قرار می گیرد. از نظر این شاخص بهترین مکان های گردشگری در سطح جزیره، آبادی های کاروان، لافت و کانی هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
159
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!