تاثیر پروژه های کوچک مقیاس (UNDP SGP/GEF) بر تغییرات اجتماعی - فرهنی جوامع محلی (مطالعه موردی: پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز - قشم)

پیام:
چکیده:
یکی از اقداماتی که با همکاری بخش کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی(SGP،GEF )، برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) در سال 2006 در ایران انجام شده است، پروژه ارتقاء اکوتوریسم در روستای شیب دراز بر پایه جاذبه تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی بوده است که به واسطه آن گردشگران بسیاری هر ساله به این منطقه سفر می کنند. گرچه توسعه گردشگری می تواند از نظر اقتصادی برای جوامع روستایی مفید واقع شود؛ اما نمی توان مانع از پدیدآمدن تغییراتی و پیامدهایی شد که همراه با آن جوامع را در بر می گیرد. اگر این پیامد ها مدیریت نشوند، به عاملی جهت نابودی سنت ها و فرهنگ منطقه بدل خواهد شد، لذا شناخت هر چه بیشتر این تغییرات و پیامدها موجب قرار گیری گردشگری در مسیر درست خود خواهد شد. در این پژوهش از شاخص های اوقات فراغت، الگوهای گفتاری(لهجه)، مسکن(دکوراسیون، معماری، اثاثیه)، جهت سنجش تغییرات اجتماعی- فرهنگی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای، بهره گرفته شده است و برای بررسی فرضیات از آزمون کای دو استفاده شده است. نتایج نشان داد که اجرای پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز بر تغییرات مولفه های الگوهای گفتاری(لهجه)، گذران اوقات فراغت و مسکن(دکوراسیون، معماری، اثاثیه) تاثیرگذار بوده است. این تاثیر در برخی موارد مانند مسکن بیشتر و در اوقات فراغت و الگوهای گفتاری تاثیر کمتر داشته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704360 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!