الزامات همگرایی منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر دیپلماسی انرژی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
وضعیت بازار نفت و اهمیت مقوله انرژی، موجب شده است که منابع انرژی در خلیج فارس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو کشورهای حاشیه خلیج فارس می بایست از این مزایای ژئوپلیتیکی خود به عنوان ابزاری برای تامین منافع ملی و همچنین پیشبرد سیاست های خود در عرصه بین المللی بهره گیرند. لذا، برای نیل به هدف مذکور نیازمند به همکاری و همگرایی سازنده ای بین کشورهای منطقه احساس می شود تا بتوانند به بهترین نحو از این پتانسیل ژئوپلیتیکی بهره برداری کنند.
مقاله حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از روش کتابخانه ای – اسنادی چرایی ایجاد تعامل سازنده بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را در راستای دستیابی به هدف مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد زمینه های مناسب برای سازمان قدرتمند متشکل از همه کشورهای منطقه آماده است و تنها باید این زمینه های بالقوه را به توانمندی های بالفعل تبدیل کرد. چنین همکاری هایی می تواند امکان نقش آفرینی هر یک از این واحدهای سیاسی را در سطوح منطقه ای و بین المللی بیشتر کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!