اثر هم خونی بر کاهش وزن پشم در بره های لری بختیاری

چکیده:
هدف از انجام این مطالعه، برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر عملکرد وزن پشم، در گوسفندان لری بختیاری بود. در این پژوهش، از رکوردهای وزن پشم مربوط به 6234 راس بره حاصل از 273 راس قوچ و 1924 راس میش که طی سال های 1370 تا 1389 در ایستگاه شولی واقع در شهرستان شهرکرد، جمع آوری شده بود استفاده شد. 1764 راس از کل حیوانات شجره، هم خون بودند. میانگین ضریب هم خونی برای کل جمعیت و جمعیت هم خون به ترتیب برابر 02/1 و 32/2 درصد برآورد شد. اثر هم خونی بر عملکرد وزن پشم 0/1± 2/4- گرم بود (01/0p<). در بره های نر و ماده به ازای یک درصد افزایش در ضریب هم خونی، وزن پشم به ترتیب 1± 5 و 1±3 گرم (01/0p<)، در بره های تک قلو 1± 6/4 گرم (01/0p<) و در دوقلوها 1± 2 گرم کاهش یافت که از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0p>). روند تغییرات سالانه هم خونی برای کل جمعیت و جمعیت هم خون به ترتیب برابر 01/0± 099/0 و 1/0 ± 72/0- کیلوگرم و از لحاظ آماری معنی دار بود (01/0p<). بنابراین با مدیریت هم خونی به صورت افزایش آمیزش های دور در گله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برتر به صورت کنترل شده، می توان از اثرات زیان آور احتمالی، ناشی از افزایش بیش از حد هم خونی جلوگیری نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.