بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره

چکیده:
برای بررسی اثر افزودن کاه گندم و اوره بر ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی (NDF) و پروتئین خام تفاله ی پرتقال سیلویی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با روش کیسه های نایلونی با چهار تیمار شامل تفاله ی پرتقال 1) بدون افزودنی، 2) با 40 درصد کاه گندم، 3) با 5/38 درصد کاه گندم و 5/1 درصد اوره، 4) با 37 درصد کاه گندم و 3 درصد اوره، انجام شد. تیمار 2 بالاترین نمره ی ارزیابی ظاهری سیلو را داشت. تیمار یک و چهار به ترتیب کمترین (53/3) و بیشترین (36/4) pH را داشتند. افزودن کاه گندم به تفاله ی پرتقال مقدار ماده ی خشک، خاکستر و NDF را افزایش، چربی و کربوهیدرات غیرالیافی (NFC) را کاهش داد. اوره مقدار پروتئین خام، pH و نیتروژن آمونیاکی را افزایش، اما NFC را کاهش داد. شاخص نمره ی فلیت تیمار 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 72/90، 64/113، 54/94 و 75/82 بود. تیمار یک بیشترین ماده ی خشک با نرخ تجزیه زیاد، کند و پتانسیل تجزیه پذیری را داشت اما افزودن کاه گندم و اوره تجزیه پذیری ماده ی خشک را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش داد. تیمار دو کمترین پروتئین با نرخ تجزیه بالا و پتانسیل تجزیه پذیری را داشت اما افزودن کاه گندم تجزیه پذیری پروتئین را کاهش داد. تیمار (یک و سه) و تیمار دو به ترتیب بیشترین و کمترین NDFبا نرخ تجزیه بالا، تیمار سه بیشترین و تیمار یک کمترین NDF با نرخ تجزیه کند و پتانسیل تجزیه پذیری را داشتند، بنابراین افزودنی ها تجزیه پذیری NDF را افزایش دادند. نتایج نشان داد با مخلوط تفاله ی پرتقال، کاه گندم و اوره می توان سیلوی با کیفیتی تهیه کرد اما با افزایش اوره بیش از 5/1 درصد، برای بهبود کیفیت سیلو منبع کربوهیدرات محلول ضروری است، بنابراین، با افزایش اوره باید سطح تفاله ی مرکبات را نیز افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.