اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر

چکیده:
زمینه و هدف
بی خوابی ازجمله مشکلاتی است که بسیاری از مردم به طور مزمن و به دلایل مختلف از آن رنج می برند. با توجه به عوارض و مشکلات بی خوابی و مصرف طولانی مدت داروهای خواب آور و همچنین عوارض فراوان این داروها، استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در مطالعه حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب آوری القاشده با پنتوباربیتال بررسی شد.
روش ها
در این مطالعه تجربی از موش صحرایی نر نژاد ویستار 200 تا 250 گرمی استفاده و به گروه های زیر تقسیم شدند: کنترل، شم (حلال) و 4 گروه تیمار که به طریق تزریق داخل صفاقی با غلظت های مختلف (25، 50 ،100 و 200 میلی گرم /کیلوگرم) عصاره گیاه مشگک پیش درمانی شدند. نیم ساعت پس از تزریق عصاره، همه گروه ها پنتوباربیتال سدیم با دوز 60 میلی گرم/کیلوگرم دریافت کردند و رفتار خواب حیوانات باکمک بازتاب رایتینگ ثبت گردید.
نتایج
عصاره مشگک در همه دوز ها باعث تسریع در زمان شروع خواب در مقایسه با گروه کنترل شد که در دوز 100 و 200 میلی گرم بر کیلو گرم معنی دار بود (0/01p<). همچنین عصاره، دوره بازتاب رایتینگ را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش داد (0/05p<).
نتیجه گیری
عصاره آبی الکلی مشگک شروع خواب را تسریع و دوره خواب را نیز افزایش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706632 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.