بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان

چکیده:
خواص محافظتی نوار چسب های سرد ضدخوردگی وابسته به خواص فیزیکی و مکانیکی چسب لاستیکی مورد استفاده در تولید این محصول می باشد. این چسب ها بر پایه لاستیک بیوتیل می باشند. یکی از اجزاء تعیین کننده در محصولات لاستیکی نوع پرکننده معدنی مورد استفاده می باشد. در این پژوهش اصلاح سطحی نانو ذرات سیلیکا OX50 توسط تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان به روش سل-ژل انجام شده و نتایج اصلاح سطحی توسط آزمون های TGA و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان دارای گروه عاملی –SH می باشد، با پیوندهای غیراشباع لاستیک بیوتیل واکنش داده و سبب پخت لاستیک می گردد. برای مطالعه تاثیر نانوذرات اصلاح سطحی شده بر چسب حساس به فشار ضدخوردگی از آزمون های نقطه نرمی، چسبندگی و تنش برشی استفاده شد. نتایج، بهبود خواص مکانیکی و حرارتی را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.