تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب

چکیده:
در این مقاله یک روش جدید برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت ارائه شده است. در این روش از تکنیک آشوب برای شناسایی جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور استفاده می شود. الگوریتم پیشنهادی بر اساس آنالیز مولفه های هارمونیکی جریان تفاضلی ناشی از جریان خطای داخلی و جریان هجومی در یک باند فرکانسی خاص طراحی شده است. برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی یک ترانسفورماتور قدرت 63/230 کیلوولت متصل به شبکه قدرت 230 کیلوولت، تحت شرایط مختلف کلیدزنی و خطای داخلی در محیط نرم افزار EMTP/ATP مدل سازی شده است. سپس اطلاعات حاصل از شبیه سازی، در محیط MATLAB/SIMULINK، به منظور اعمال تئوری آشوب جهت تشخیص جریان هجومی از جریان خطاهای داخلی استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر عملکرد موفقیت آمیز الگوریتم پیشنهادی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707289 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.