تضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی

پیام:
چکیده:
داده های لرزه ای بازتابی اغلب آلوده به نوفه های همدوس می باشند که بازتاب های مورد نیاز برای استخراج یک تصویر دقیق زیرسطحی را می پوشانند. یکی از مهم ترین نوفه های لرزه ای همدوس نوفه زمین غلت است که دارای محدوده فرکانسی پایین، دامنه بالا و سرعت پایینی است و در سراسر و نزدیک سطح زمین گسترش پیدا می کند. این نوفه اغلب بازتاب های کم عمق را در دورافت های نزدیک و بازتاب های عمیق را در دورافت های دور می پوشاند و اطلاعات مفید حاصل از اکتشافات لرزه ای را پنهان می کند. از این رو نوفه زمین غلت یک مشکل همیشگی در تصویرسازی لرزه ای است و تضعیف این دسته از نوفه ها یک مرحله ضروری در پردازش داده های لرزه ای خشکی به حساب می آید. روش های زیادی برای تضعیف این نوفه ها معرفی شده است. در این مقاله، به منظور تضعیف نوفه همدوس از تبدیل موجک در حوزه ردلرزه شعاعی استفاده شده است. این روش بر اساس کاربرد مشترک تبدیل موجک گسسته دو بعدی و تبدیل ردلرزه شعاعی برای تضعیف نوفه همدوس و به طور خاص نوفه زمین غلت است. چون تبدیل ردلرزه شعاعی، رخدادهای خطی در حوزه دورافت-زمان (x-t) را به رخدادهای عمودی در حوزه سرعت ظاهری-زمان (r-t) تبدیل می کند، لذا یک محیط کار مطلوب برای تبدیل موجک گسسته دو بعدی فراهم می کند. نتایج به دست آمده از داده های واقعی به خوبی بهتر بودن روش پیشنهادی را نسبت به فیلتر f-k اثبات می کند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوریتم در مقابل تغییرات اندک مبدا مختصات تبدیل ردلرزه شعاعی و نوع موجک تبدیل موجک گسسته دوبعدی پایدار بوده و تغییر چشم گیری در نتایج ایجاد نشده و خروجی تقریبا یکسانی تولید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707318 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!