مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور

چکیده:
مقدمه
شکستگی شافت فمور، شایع ترین آسیب عمده ی ارتوپدی در اطفال است. به طور معمول، از دو روش گچ گیری Spica جهت درمان شکستگی های ایزوله ی شافت فمور در کودکان زیر 8 سال استفاده می شود. این مطالعه، با هدف مقایسه ی این دو روش و مزایا و معایب آن ها طراحی و انجام شد.
روش ها
این مطالعه، به صورت مورد- شاهدی روی 35 کودک 6-2 سال با شکستگی شافت فمور ایزوله که به بیمارستان شهید باهنر کرمان مراجعه کردند، انجام شد. کلیه ی بیماران به مدت 6 ماه پی گیری شدند. 17 بیمار تحت گچ گیری به روش نوع 1 (90/90) و 18 بیمار تحت گچ گیری به روش نوع 2 (45/45) قرار گرفتند. بیماران از لحاظ طول اندام، دفورمیتی انگولار، قدرت عضلانی، آسیب عصبی- عروقی، سندرم کمپارتمان و آسیب های پوستی بررسی شدند. پس از باز کردن گچ، پرسش نامه ی طراحی شده در مورد فعالیت های کودک، توسط والدین جواب داده شد.
یافته ها
تمامی بیماران در هر دو گروه پس از حداکثر 8 هفته جوش خوردگی (Union) کامل داشتند. در گروه 45/45 میانگین میزان دشواری در حرکت کردن به اطراف 41/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 این میزان 43/1 ± 05/8 به دست آمد که تفاوت دو گروه معنی دار بود (002/0 = P). میزان دشواری ترک خانه و محوطه ی منزل توسط بیماران در گروه 45/45 معادل 94/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 برابر 76/1 ± 00/8 به دست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار داشت (011/0 = P).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه فعلی به نظر می رسد کودک با گچ گیری 45/45 آزادی عمل بیشتری دارد. در حالی که از نظر بهبود و عوارض بین دو روش تفاوتی دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
518 -524
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707814 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.