زنبور عسل و گرده افشانی محصول

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زنبورهای عسل مهمترین گرده افشان های محصولات کشاورزی و باغبانی هستند. بیشتر میوه ها، دانه های ریز و سبزیجات، برای تولید اقتصادی محصول به گرده افشانی نیاز دارند. تمام محصولات به گرده افشانی نیاز ندارند. برخی از گیاهان می توانند بدون تلقیح گل، میوه تولید کنند. برخی گل ها خودگشن هستند به این معنی که گرده یک گل به کلاله ی همان گل یا سایر گل های یک واریته گیاهی مشابه منتقل می شود. اگرچه این انتقال می تواند توسط باد یا باران انجام پذیرد، ولی حشرات در گرده افشانی کارآمدتر هستند. سودمندترین حشرات برای گرده افشانی محصولات، زنبورها هستند که مشخص شده که استفاده از آن ها باعث افزایش چند برابری بازده و بهبود کیفیت محصول می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716070 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!