تحلیل اجزاء محدود لوله های مدفون در برابر جابه جایی ناشی از حرکت گسل معکوس

چکیده:
خطوط لوله موسوم به شریان های حیاتی در مقایسه با سایر ابنیه متعارف از اهمیت ویژه ای در خدمت رسانی به طیف وسیعی از جامعه برخوردار هستند. با مروری بر خرابی های ایجاد شده در زلزله های گذشته، جابه جایی ناشی از حرکت گسل یکی از مخاطرات اصلی برای لوله های مدفون قلمداد می شود. با توجه به محدودیت روش های تحلیلی، انجام مطالعات شبیه سازی عددی و ارزیابی دقیق تر بازتاب لوله های مدفون ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، اثر جابه جایی قابل انتظار گسل های معکوس بر روی پاسخ خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی تحلیل می شود. در این بررسی، تاثیر عوامل مختلف از جمله زاویه تقاطع لوله با گسل، زاویه شیب گسل، مشخصات خاک پیرامون لوله، عمق دفن و خصوصیات سطح خارجی لوله مطالعه شده است. تحلیل رفتار لوله به روش استاتیکی غیرخطی و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش لوله و خاک صورت می گیرد. در ادامه، راهکارهای متعددی برای کنترل و یا کاهش میزان خرابی در خط لوله ناشی از اثر گسلش ارائه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716217 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!