بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

پیام:
چکیده:

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین انقلاب های معناگرا در تاریخ جهان به حساب می آید. یکی از راهبردی ترین اهداف انقلاب اسلامی، موضوع صدور انقلاب اسلامی بوده و هست، اما فقدان الگوهای بومی در زمینه صدور انقلاب اسلامی همواره یکی از موانع عملیاتی شدن این موضوع مهم بوده است. با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر فرانظریه بومی مفهوم بنیادین نیاز سعی بر آن شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب های بومی در راستای عملی کردن موضوع صدور انقلاب اسلامی برداشته شود. این که بازاریابی سیاسی چیست و راهبرد بومی آن برای صدور انقلاب اسلامی چگونه است، سوالاتی هستند که در این پژوهش پیگیری شده است. بازاریابی سیاسی مفهومی است که در راستای پذیرش سازی ایده و معنا در مخاطب عمل می کند و با طرح آن مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز به مثابه منشاء کنش های انسانی سعی شده است تا یک چارچوب بومی در این زمینه مورد طرح و کاربست قرار بگیرد. در نتیجه نیز بازاریابی سیاسی مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز به مثابه منشاء کنش های عینی و ذهنی انسانی به عنوان چارچوب بومی کاربست پذیری صدور انقلاب اسلامی ارائه شده است. در این پژوهش که از نوع توسعه ای – کاربردی می باشد از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716868 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.