مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی (ترجیحات رای دهی) مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

پیام:
چکیده:

نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون یکی از نظامهای حکومتی دنیا می باشد که بیشترین انتخابات را تجربه و برگزار نموده است. جمهوری بودن ساختار نظام و انتخابی بودن مناصب و مقامات تقنینی و اجرایی از جمله شاخصهای مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران است که بستر مناسبی را برای حضور گسترده شهروندان، گروه ها و احزاب در جهت تعیین سرنوشت سیاسی از طریق انتخابات فراهم نموده است.حضرت امام (ره)،براساس نظریه سیاسی انقلابی،مردمی وکارآمدخود،با طرح اصل ضرورت تعیین سرنوشت هرملت به دست خویش تصریح می نمایند:«هرملتی بایدسرنوشت خودش را خودش معین کند».امام ،حاکمیت وتعیین سرنوشت ملتها را به دست خویش نه تنها به سان یک شایست وبایست سیاسی طرح می کنند،بلکه آن را به عنوان یک سنت وقانون فلسفی تاریخی وجهانی مورد توجه قرار داده است وبه عنوان یک واقعیت عینی ومسلم مورد تاکید قرار می دهند.همچنین امام دولتها واقتدار وکارآمدی آنها رااز اراده ملتهاوعلاقه مندی آنان به سرنوشت خویش محسوب می دانند،یعنی دولت،انتخابات،ریاست جمهوری،رهبری ومجلس وسایر ارکان ونهادهای نظام سیاسی ودولت جمهوری اسلامی ایران راناشی از خواست ملی وتابع اراده عمومی آنها تلقی می کنندوهمچنین آنها را در جهت تامین منافع ومصالح کشور خود می دانند.اجمالا در این مقاله به بررسی منابع و مبانی نظری اندیشه ی سیاسی امام (ره) در خصوص لزوم مشارکت سیاسی مردم در جهت تعیین سرنوشت سیاسی و ساماندهی و اداره جامعه اسلامی می پردازیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716873 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.