جامعه پذیری سیاسی جریان مذهبی و انقلاب اسلامی ایران

پیام:
چکیده:

دغدغه اصلی مقاله چرایی و چگونگی غلبه جریان مذهبی بر رژیم شاه و سبقت گرفتن آن از سایر جریان های سیاسی بوده برای تحلیل مسئله از دو مفهوم جریان سیاسی و جامعه پذیری سیاسی بهره گرفته شد و با طرح سوال اصلی دائر بر نسبت توان جامعه پذیرساز جریان مذهبی با پیروزی نهضت اسلامی و فرضیه نوشتار دائر بر توانمندی جریان مذهبی در تعمیم یافته ها و داشته های خود به کل مردم ایران و پیش گیری روش تاریخی، استفاده از رهیافت فرهنگی و روش توصیفی و تحلیلی مشخص شد که جریان مذهبی با بهره گیری جدی از سبک فرهنگی در مبارزه توانسته عموم مردم را تحت تاثیر ارزش های اسلامی قرار دهد و از این راه بر رقبای خود پیروز شود.دغدغه اصلی مقاله چرایی و چگونگی غلبه جریان مذهبی بر رژیم شاه و سبقت گرفتن آن از سایر جریان های سیاسی بوده برای تحلیل مسئله از دو مفهوم جریان سیاسی و جامعه پذیری سیاسی بهره گرفته شد و با طرح سوال اصلی دائر بر نسبت توان جامعه پذیرساز جریان مذهبی با پیروزی نهضت اسلامی و فرضیه نوشتار دائر بر توانمندی جریان مذهبی در تعمیم یافته ها و داشته های خود به کل مردم ایران و پیش گیری روش تاریخی، استفاده از رهیافت فرهنگی و روش توصیفی و تحلیلی مشخص شد که جریان مذهبی با بهره گیری جدی از سبک فرهنگی در مبارزه توانسته عموم مردم را تحت تاثیر ارزش های اسلامی قرار دهد و از این راه بر رقبای خود پیروز شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716874 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.