نقش تصویر و رنگ آن در کتاب های درسی و دانشگاهی و تاثیر آن در آموزش زبان بیگانه

پیام:
چکیده:

تصویر، زبانی جهانی است که باید جنبه شناختی آن را خاطر نشان کرد: به عنوان تولیدکننده معنی، به عنوان ابزاری ضروری برای متن و همین طور به عنوان منبع تفسیر و تعبیر متن تصویر که به عنوان ابزاری آموزشی از همان دروس ابتدایی یا پیش از آن به کمک مربی یا مدرس می آید و حس دیداری، عامل مهمی در یادگیری است.
کتاب درسی به عنوان یکی از ارکان و ابزارهای یادگیری دارای متن، تصویر و سایر اجزاء و عناصری است که به یادگیری کمک می کند. کتاب درسی دارای ویژگی های کلی و ساختاری است. ویژگی های ساختاری بیشتر شامل جنبه های ظاهری و هنری کتاب است. تصاویر یکی از ویژگی های ساختاری است. هدف از این مقاله بررسی اهمیت وجود تصاویر در کتاب ها به ویژه کتاب های درسی است.
این مقاله به پیدایش تصویر، اهمیت آن در یادگیری و به خاطر سپاری مطالب، روش چیدمان تصاویر در کتاب برای استفاده بهینه از آنها در درک مطالب، نقش رنگ در تصویر و آموزش، همچنین تاثیر وجود تصویر در یادگیری زبان فارسی و زبان بیگانه می پردازد.
سوال این است که آیا تصویر می تواند به عنوان ابزاری پوینده و ابزاری بیانی به عنوان زبانی مستقل نمایش داده شود تا بتوانیم نوعی مهارت را از آن کسب کنیم؟
این مقاله بر پایه نتایج پژوهش های صاحبنظران امر آموزش زبان و گرافیست ها تهیه شده است.
از آنجا که یک تصویر می تواند چند جمله را در ذهن فراگیر ایجاد کند با همراه کردن رنگ در بخش های مختلف تصویر، می توان به آموزش زبان بیگانه به شیوه راحت تر پرداخت به ویژه زبانی که فراگیر هیچ آشنایی با آن ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1717390 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!