مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی است. طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 93-1394 تشکیل می داند. نمونه ای به حجم 160 دانش آموز (80 دانش آموز دارای اختلال اضطراب جدایی و 80 دانش آموز عادی) به صورت در دسترس انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب جدایی بزرگ سالان (منیکاواساگر، سیلو، وگنر و دروبنی، 2003) و پرسشنامه تحریف شناختی (بک، باروچ، بالتر، استیر و وارمن، 2004) جمع آموری و با روش تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلابه اضطراب جدایی، تحریف های شناختی بیشتری نسبت به نوجوانان بهنجار داشتند (01/0>P). بر این اساس می توان گفت وجود تحریف های شناختی بالاتر در نوجوانان دارای اضطراب جدایی آن ها را بیشتر مستعد آسیب های روان شناختی خواهند کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720748 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!