ویژگی های فیزیکی و شیمیایی DNA لیگازها

پیام:
چکیده:
مقدمه
DNA لیگازها به عنوان نوع خاصی از آنزیم ها که تشکیل پیوند فسفودی استر در DNA دو رشته ای را تسریع و تسهیل می کنند، آنزیم های اصلی در زیست شناسی مولکولی هستند. DNA لیگاز بین انتهای یک نوکلئوتید دهنده و انتهای یک نوکلئوتید پذیرنده یک پیوند تشکیل می دهد. واکنش DNA لیگاز برای تمام موجودات زنده لازم است و به عنوان گام اساسی ترمیم و تکثیر DNA عمل می کند. DNA لیگاز می تواند نقش مهمی در ترمیم اختلالات DNA تک رشته و اتصال شکاف ها در DNA دو رشته بازی کند. همچنین قطعات اکازاکی در طی همانندسازی DNA را به یکدیگر متصل می کند. DNA لیگاز T4،زDNA لیگاز E. coli و DNA لیگاز مقاوم به حرارت نمونه هایی از آنزیم های خانواده DNA لیگاز هستند. این آنزیم ها در کوفاکتور مورد نیاز خود، سوبسترای اختصاصی و پایداری حرارتی متفاوت هستند.
نتیجه گیری
DNA لیگازها دارای استفاده گسترده در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی برای آزمایش‏های DNA نوترکیب می باشند. با وجود حضور و عملکرد DNA لیگازها در تمام موجودات، آن ها تنوع گسترده ای از توالی های اسیدآمینه، اندازه های مولکولی و خصوصیات را نشان می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720981 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!