سرآغاز تخصصی طب کودکان در ایران قاجار با نگاهی به کتاب «احیاء الاطفال مظفری»

چکیده:
سابقه و هدف
طب بر اساس داستانهای کهن ایرانی به پادشاهان اساطیری نسبت داده شد و بعد از ورود و نفوذ طب یونانی و اختلاط با طب سنتی ایرانی و متقاعب آن با ورود اسلام تالیف کتابهای طبی آغاز گردید و بعد یک دوران ثبات و استقرار طب ایرانی مطرح بود تا عصر قاجار که اوضاع نابسامان بهداشتی و شیوع بیماری های عفونی و پر تلافات طب جدید با تاسیس دارالفنون مطرح گردید و حوزه های طبی گسترش یافت و یکی از مشهورترین پزشکان در عصر ناصری و مظفری با تالیف کتاب «احیاء الطفال مظفری» بوسیله میرزا علی همدانی سهم شایسته ای در پیشرفت طب کودکان داشت که در این مقاله به معرفی آن اهتمام گردید.
مواد و روش ها
تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای انجام گرفت. کتاب میرزا علی بن زین العابدین که در سال 1314 تدوین گردید و نیز کتابها و مقالات دوران قاجار مورد مطالعه قرار گرفت.
نتیجه گیری
بنظر می رسد که تالیف کتاب حاصل آموزش های دکتر میرزا علی همدانی در دارالفنون و خارج از کشور بوده و بعلاوه مسائل پزشکی دوران قاجار و بویژه مسائل و معضلات پزشکی در اطفال و اقدامات برای کاهش ضایعات و تلفات کودکان داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1721625 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!