رادیو، تلویزیون و رسانه ای شدن دین

چکیده:
این مقاله ابتدا به تعریف، تبیین و تحلیل فرآیند رسانه ای شدن دین پرداخته و مزایا و محدودیت های آن را مورد بررسی قرار داده است. سپس ضمن بیان ویژگی های رادیو و تلویزیون به تحلیل این خصوصیات و نحوه تاثیرگذاری و مداخله این ویژگی ها در فرآیند رسانه ای شدن دین پرداخته می شود. در نهایت بر اساس تحلیل صورت گرفته، به نقش و جایگاه ویژه رادیو اشاره خواهد شد. با توجه به مزایا و محدودیت های رادیو و تلویزیون، ملاحظه می شود که مزایای تلویزیون عموما به ویژگی های شکلی آن مربوط می شود. در مقابل، محاسن رادیو به خصوصیات محتوایی و درونی آن ارتباط دارد. بنابراین می توان به رسانه رادیو، نقش واسطه ای اعطا کرد یعنی فرآیند رسانه ای شدن دین با محوریت و وساطت رادیو اتفاق بیافتد. این امر باعث پیدایش دینی در رسانه خواهد شد که اصالت بیشتری داشته و مراتب تنزل آن از ساحت دینی خود کمتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1721981 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!