املاسازی و نوشت اصطلاحات

چکیده:
سده بیست دوره ای نو در تاریخ اصطلاحات زبان تاجیکی است. در این دوره ، اصطلاحات تازه با دگرگونی های فرهنگی و سیاسی و پیدا شدن صورت های اداری جدید و پیشرفت علوم و فنون همراه بود و با خواسته ها و نیازهای عصر حاضر سازگار شد.
در این سده، با رشد شعور اجتماعی و انتشار اولین روزنامه و کتاب های درسی، زبان ادبی و اصطلاحات آن متحول شد و برای اصطلاحات زبان معیار و نزدیک کردن زبان معیار به زبان مردم سلسله تدبیرهایی اندیشیده شد که به تدریج چهره زبان را دگرگون کرد. در این مقاله، این سده به دوره هایی تقسیم شده و رویکردها و فعالیت های مختلف در هر دوره بیان شده است. در دوره اول (از اول قرن بیستم تا حدود 1920)، به روند تغییر اصطلاحات پرداخته شده و به نقش روزنامه ها و مجلات و تاثیر تغییر الفبا در دوره های مختلف و روندهای نو اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که باعث نو شدن اصطلاحات گردید، اشاره شده است. در دوره دوم (از 1920 تا 1980)، فعالیت های بیشتری برای تحول اصطلاحات صورت گرفت و فعالیت اولین کمیته اصطلاحات و مراکز مختلف در این حوزه آغاز شد. برخی اشتباهات و دور شدن از اصول علمی اصطلاح گزینی در این دوره صورت گرفت. الفبا ابتدا به لاتین و سپس به سریلیک تبدیل شد و بر تکامل اصطلاحات زبان تاجیکی تاثیر گذاشت. اصطلاحات خلق های شوروی همه گون سازی شد و به روسی گرایش پیدا کرد. دوره نو (1980 تا امروز)، که در آن، به بازسازی دولت شوروی و صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان در سال 1991 اشاره می شود، که تاثیر بسیار بر رو گرداندن از وام گیری عینی واژه ها و رو آوردن به برابرجویی داشت. موانع سیاسی و ایدئولوژیکی برداشته شد و نشریات به اصالت زبان رو آوردند. در این مقاله، از هر دوره نمونه های فراوان برای توضیح و توجیه مطالب ذکر شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1722994 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!