استعاره در اصطلاح شناسی (بررسی واژه های مصوب حوزه رایانه و فناوری اطلاعات)

چکیده:
این مقاله حاصل پژوهشی در اصطلاحات استعاری در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات است. در این پژوهش 671 واژه مصوب فرهنگستان در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. نخست، در این مجموعه اصطلاحات استعاره های پایه حوزه رایانه و فناوری اطلاعات شناسایی و دسته بندی شد. برخی از استعاره هایی که مبنای شکل گیری اصطلاحات این حوزه قرار گرفته اند عبارت اند از: دنیای مجازی دنیای واقعی است (دولت الکترونیکی)؛ دنیای مجازی مکان است(درگاه)؛ رایانه انسان است(هوش مصنوعی)؛ رایانه محیط کار است(پرونده داده ها)؛ دنیای مجازی عرصه تهاجم است (خرابکاری رایانه ای). سپس این استعاره ها مورد بررسی تطبیقی فارسی انگلیسی قرار گرفت. بر اساس یافته ها، دو راهکار اصلی برای معادل گزینی آنها اتخاذ شده بود: 1) معادل گزینی مفهومی (به دو روش استعاری و غیراستعاری)؛ 2) معادل گزینی تحت اللفظی، که بسامد بسیار بالای آن حاکی از این است که الگوهای استعاری را می توان از جامعه زبانی و فرهنگی به جامعه دیگر منتقل کرد، زیرا سازوکارهای درک در انسان عمدتا استعاری است. اما در مورد تک استعاره های فرهنگ وابسته، معادل گزینی مفهومی راهکار مناسب تری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1722998 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!