گرایش های نوین اصطلاح شناسی امروز

نویسنده:
چکیده:
در این پژوهش، برخی از مهم ترین رویکرد های نوین اصطلاح شناسی و مفاهیم بنیادین هر یک از آنها را بررسی می کنیم. رویکرد های اصطلاح شناسی اجتماعی، اصطلاح شناسی متن بنیاد، اصطلاح شناسی ارتباطی و اصطلاح شناسی اجتماعی شناختی را به تفصیل شرح می دهیم و رابطه آنها را با نظریه عمومی اصطلاح شناسی و اصول مکتب وین تبیین می کنیم. نگاه کلی در این چهارچوب، بررسی سیر تحول اصطلاح شناسی نظری و پژوهش های انتقادی مبتنی بر نیازهای عملی در این حوزه است که در نهایت به شکل گیری علم اصطلاح شناسی منجر شده است. رویکرد های نوین اصطلاح شناسی، در واقع واکنشی به جدال های چند دهه گذشته اصطلاح شناسان و زبان شناسان و برنامه ریزان زبان برای تعیین مرزهای عملی و نظری این علم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1723001 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!