اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی

چکیده:
زمینه مطالعه
استفاده ازآنتی‏اکسیدان‏های تجاری در جیره‏ جوجه های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطان‏زا بودن، تورم جگر و تغییر در فعالیت آنزیم‏ها محدود شده است. جایگزین های گیاهی دارای خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی،با افزایش خوشخوراکی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده‏اند.
هدف
بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره‏ دارای روغن سویا بر عملکرد و تیتر آنتی‏بادی جوجه های گوشتی و مقایسه‏ عصاره پوست انار با آنتی‏اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود.
روش کار
این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با سه عامل عصاره پوست انار، آنتی‏اکسیدان تجاری و روغن سویا بر پایه‏ی طرح کاملا تصادفی انجام شد. سیصد و بیست قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار (دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده).اختصاص داده شدند. داده ها با رویه‏ GLM نرم افزار SAS واکاوی، و میانگین حداقل مربعات گروه ها در سطح معنی‏داری 5 ٪ مقایسه شدند.
نتایج
روغن سویا سبب نا مطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره شد و فلور میکروبی مضر دستگاه گوارش را افزایش داد. عصاره پوست انار موجب بهبود افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی در کل دوره شد ولی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشت. عصاره پوست انار سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی، فلور میکروبی مفید لاکتوباسیلوس و افزایش تیتر آنتی‏بادی در 39 روزگی شد. آنتی‏اکسیدان تجاری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل خوراک و تیتر آنتی‏بادی اثری نداشت و فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش را کاهش داد.
نتیجه گیری نهایی: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره پوست انار در جیره های با و بدون چربی می‏تواند با بهبود خوراک مصرفی روزانه، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی، بدون اینکه تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشته باشد، سبب افزایش وزن روزانه پرنده ها شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1723742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.