مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان

چکیده:
سنتی بودن کشت و کار عدس دیم یعنی بدون استفاده از ماشین آلات را می توان از جمله موارد موثر در کم بودن عدس دیم در واحد سطح ذکر نمود. به منظور مقایسه روش های مختلف کشت عدس رقم بیله سوار در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در بهار و تابستان سال 1394 در شرایط دیم انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه روش مختلف کشت(استفاده از خطی کار غلات، گاوآهن مرکب و گاوآهن برگرداندار) بود. نتایج نشان داد که در بین روش های مختلف کاشت عدس از نظر ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، وزن زیست توده، عملکرد دانه و شاخص برداشت تفاوت های معنی داری وجود داشت. بیشترین ارتفاع بوته(75/20 سانتی متر)، فاصله اولین غلاف از سطح خاک(6/11 سانتی متر)، وزن زیست توده(53/2 تن در هکتار)، عملکرد دانه(975 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت(6/38%) با روش کشت استفاده از خطی کار غلات حاصل شد. در جمع بندی نتایج می توان اظهار داشت که کشت عدس دیم با استفاده از خطی کار غلات در منطقه ورزقان موجب افزایش عملکرد گردیده و توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1723812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.