مقایسه تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ایران و امریکا

پیام:
چکیده:
مقدمه
مقایسه برنامه های درسی موجود با یکدیگر به شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه کمک کرده و فرصتی را برای بهبود برنامه و ایجاد رقابت فراهم می کند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ایران و امریکا انجام شد.
روش کار
این مطالعه با استفاده از روش تطبیقی با کمک الگوی برودی در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه برنامه های درسی فوق لیسانس پرستاری سالمندی در ایران و امریکا مقایسه شدند دانشگاه علوم پزشکی تهران از ایران و دانشگاه جان هاپکینز از امریکا انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مستندات موجود در صفحه الکترونیکی دو دانشگاه در سال 1392 استخراج شدند. دو برنامه درسی از نظر رسالت و اهداف برنامه، نحوه پذیرش دانشجو، مدت دوره، تعداد واحدهای درسی، عناوین دروس، نحوه پذیرش دانشجو، فرصت های اشتغال فارغ التحصیلان و هزینه های تحصیلی، در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری، و مقایسه، بررسی شدند.
یافته ها
اهداف برنامه سالمندی در ایران بر سه حوزه بالین، آموزش و پژوهش تمرکز دارد. فرصت های اشتغال، هماهنگ با اهداف برنامه توصیف شده و بسیار کلی است. پذیرش دانشجو متمرکز و به شکل هنجاری است. در امریکا برنامه در دو حوزه مجزا پیشگیری و بالینی متمرکز است. فرصت های اشتغال تعریف عینی تری دارد و متناسب با اهداف برنامه است. پذیرش دانشجو غیرمتمرکز و به صورت ملاکی است.
نتیجه گیری
استفاده از روش غیر متمرکز و معیارهای چندگانه برای پذیرش دانشجو، توجه به پیشینه علمی و حرفه ای متقاضیان، تعریف عینی واحدهای اشتغال فارغ التحصیلان، تفکیک برنامه متناسب با فعالیت فارغ التحصیلان در مراکز بهداشتی در جامعه و مراکز بالینی، طراحی برنامه های تکمیلی جداگانه برای تربیت مدرس و محقق، تمرکز بر دروس متناسب با محل های خدمت رسانی فارغ التحصیلان، برای بهبود برنامه فوق لیسانس پرستاری سالمندی در ایران پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1725019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!