مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395

چکیده:
زمینه و هدف
کیفیت زندگی یکی از پیامدهای مهم سلامتی به شمار می آید و توجه به آن ضروری است. با توجه به پر استرس بودن دوران بارداری، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در سه ماه های مختلف دوران بارداری زنان باردار صورت گرفت.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1395 در شهرستان گنبد انجام شد. نمونه ها 306 نفر بصورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای است که قسمت اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به سنجش کیفیت زندگی SF-36 است و 8 بعد از جزئیات کیفیت زندگی را می سنجد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری تی تست و ANOVA انجام گرفت و اطلاعات بوسیله نرم افزار SPSS 18 بررسی گردید.
یافته ها
با توجه به نمرات کسب شده، در سه ماهه اول میانگین نمره کل کیفیت زندگی (54±3/29) و در سه ماهه دوم و سوم نیز به ترتیب (68±3/36) و (60±7/41) بود. کمترین امتیاز کسب شده در تریمستر 1 در بعد محدودیت عملکرد ناشی از مشکلات جسمانی (9/36±3/42) و بیشترین امتیاز مربوط به عملکرد اجتماعی (39±6/69) بود. در تریمستر 2 کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به احساس نشاط (7/18±6/50) و عملکرد اجتماعی (8/21±2/82) بود. در سه ماهه 3 هم کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به احساس نشاط (7/26±7/46) و عملکرد اجتماعی (4/32±6/73) بود.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه بالاترین نمره کیفیت زندگی مربوط به سه ماهه دوم بارداری و بعد از آن مربوط به سه ماهه سوم و سه ماهه اول می باشد. بنابراین مراقبین بهداشتی باید تمرکز بیشتری روی علائم و نشانه های اختلالات در سه ماهه ها داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1726061 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.