بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن، با تاکید برمبانی و اصول تربیتی

چکیده:
در هم تنیدگی تعلیم و تربیت و حیات انسان موجب شده است که تعیین هدف برای زندگی انسان، مهم ترین مسئله در تعیین هدف برای تعلیم و تربیت باشد. زیرا تعیین اهداف برای تعلیم و تربیت تحت تاثیر گزاره های کلان فلسفی، شامل مفروضه های هستی شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی است. در این پژوهش ضمن بررسی این مفروضه ها، با روش استنتاجی، اهداف تعلیم و تربیت سیاسی در قرآن را بررسی خواهیم کرد. یافته های پژوهش نشان داد که، هدف غایی تربیت اسلامی قرب الی الله است و تربیت سیاسی تنها زمانی حاصل می شود که صفات خداوند در انسان و اعمالش ظاهر گردد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت رویکرد قرآن به سیاست و حکومت نگاهی تربیتی است که بر تحول و تعالی درونی انسان مبتنی است. مبانی تربیت سیاسی در قرآن عبارتند از: 1. محور بودن توحید؛ 2. عدالت محور بودن تربیت سیاسی؛ 3. توجه به امر به معروف و نهی از منکر؛ 4. پاس داری از استقلال وآزادی جامعه اسلامی. از بررسی این مبنای تربیتی، 11 اصل تربیتی منتج شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1726463 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!