بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی مبتلایان سرطان پوست استان یزد در سال 1391

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان پوست یک مشکل عمده بهداشتی عمومی است، لذا این مطالعه قصد دارد تا به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مبتلایان سرطان پوست استان یزد بپردازد تا بتوان اقدامات پیشگیری را هدفمند نمود.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه ، مبتلایان سرطان پوست(انواع آن) در استان یزد در سال 1391 هست. به منظور بدست آوردن اطلاعات از فرم شماره 4 در جمع آوری اطلاعات مبتلایان سرطان شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر این اطلاعات وارد نرم افزار R.3.2.1 و با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
بر مبنای یافته های این مطالعه تعداد کل مبتلایان به سرطان پوست استان یزد در سال 1391 تعداد 146 مورد بوده که از این میان 88 مرد و 58 زن مبتلا وجود داشت، تماس با آفتاب در مردان 25 درصد و زنان 14 درصد بالاترین درصد سطوح تماس با عوامل خطر را شامل شده (p<0.05) و درصد مبتلایان برای دو گروه درآمدی کمتر از 5 میلیون ریال در ماه و بیش از 5 میلیون ریال با یکدیگر برابر است.
نتیجه گیری
توصیه می گردد تا سطوح پایین جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی به عنوان گروه های هدف پیشگیری از بروز سرطان پوست قرار گیرند و اقدامات پیشگیری بر روی چنین اقشاری متمرکز شود
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -219
لینک کوتاه:
magiran.com/p1727017 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!