مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک

چکیده:
قطرات باران می تواند باعث متلاشی شدن خاکدانه ها و ایجاد سله ها ی ساختمانی شود که برجوانه زنی بذور و میزان نفوذ آب در خاک دخالت دارد .در این تحقیق تاثیر شدت های متفاوت بارش بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های شبیه سازی باران و رواناب روی 5 نمونه خاک با خواص فیزیکی و شیمیایی مختلف تحت 3 شدت 20، 37 و 47میلی متر بر ساعت توسط باران ساز انجام و بعد از خروج آب ثقلی نمونه های دست نخورده به کمک جعبه ها برداشته شد.سپس برش های نازک تهیه و با میکروسکوپ پلاریزان مطالعه وفابریک و خواص میکرومورفولوژیک بخش بالایی و پایینی سله ساختمانی به کمک نرم افزار پردازش تصویر 3 بررسی گردید. نتایج نشان داد که تغییرات عمده ای در فابریک بخش بالایی و پایینی سله با شدت های مختلف وجود دارد وحرکت رو به پایین ذرات موجب تجمع رس در قسمت 5/1 تا 3 سانتی متری از سطح سله شده است. همچنین شدت بارش47 میلی متر بر ساعت باعث تشکیل سوسپانسیون قوی و نمودهای خاکساختی هالو در اطراف ذرات شنی و توف شده است. طبقه بندی سطوح اسلایدها به دو بخش فوقانی و تحتانی با ضخامت 0-5/1 و5/1-3 سانتی متری به عنوان بخش سله وزیر سله حاکی از تغییراتی در ساختمان و شکل منافذ فابریک خاک بود. مقایسه کمی و کلاس بندی سه قطر معادل حفره ها (100،30-30 و 100< میکرون) با نرم افزار پردازش تصویر3 وImage J(1.34s) وتجزیه آماری واریانس داده ها با 5 تکرار و در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت- اسپلیت به کمک نرم افزازMSTATC اختلاف معنی داری را در سطح احتمال5 درصد بین نوع خاک، شدت بارش و نیز قطر معادل حفرات در سطح بالایی و پایینی سله را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1727266 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!