مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان، یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان امروز شناخته شده است. سلامت معنوی و احساس خوش بینی، سازگاری بیماران مبتلا به سرطان را در برابر این بیماری افزایش می دهد. پژوهشگران، کمال گرایی را در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب جسمی - روانی دخیل می دانند. هدف از این مطالعه مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم بود.
روش بررسی
این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی بر روی 96 نفر (48 نفر از زنان مبتلا به سرطان تیروئید و 48 نفر از همراهان بیمار) در بخش هسته ای بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های «جهت گیری زندگی شییر»، «کمال گرایی فراست» و «سلامت معنوی الیسون» بود. داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از بین مولفه های متغیر کمال گرایی، «انتظارات والدین»، «استانداردهای شخصی» و «سازماندهی» زنان مبتلا به سرطان تیروئید؛ نمره بالاتری نسبت به زنان سالم به دست آوردند. میانگین «تلقی خوش بینانه و بدبینانه» نسبت به زندگی در دو گروه تقریبا یکسان بود. میانگین مولفه های «سلامت وجودی» و «سلامت مذهبی» در زنان سالم، اندکی بالاتر از زنان مبتلا به سرطان تیروئید به دست آمد.
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه، کمال گرایی می تواند با بروز بیماری سرطان تیروئید مرتبط باشد. بنابراین، توجه کادر درمان جهت ارائه خدمات روان درمانی و پیشبرد بهتر فرآیند درمان، حایز اهمیت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1729476 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!