تاثیر خالص هزینه های مالی بر روی ارزش شرکت با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های مالی و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور در مدل ارزشیابی سود باقیمانده، سود خالص به دو دسته سود عملیاتی و خالص هزینه های مالی تقسیم شد. داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و سود عملیاتی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد.در حالی که بین قیمت سهام و خالص هزینه های مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید. از آن جایی که بین خالص هزینه های مالی و قیمت سهام رابطه معناداری مشاهده نشد پیشنهاد می شود که به جای استفاده از مدل سود باقیمانده از مدل سود عملیاتی باقیمانده در ارزش یابی شرکت ها استفاده شود. هم چنین با توجه به این که بیشتر اقلام مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند می توان گفت بین یافته های این تحقیق و این عقیده پن من[i]که «اقلامی که در تراز نامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند در ارزش یابی شرکت ها نا مرتبط خواهند بود» سازگاری کامل وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!