مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

نویسنده:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر« مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران» می باشد. در راستای رسیدن به این هدف تاثیر عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی وزیان گریزی در سرمایه گذاری سهام و انتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی بالا در مقایسه با مالی استاندارد با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 5 ساله 1393-1389و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بازدهی انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری با تاکید برحسابداری ذهنی وزیان گریزی( به عنوان شاخص عوامل رفتاری) از بازدهی انتظاری مدل استاندارد بیشتر است و فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730095 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!