هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر»

چکیده:
این مقاله گزارش «رویارویی» ما با «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» در تاریخ بیهقی به عنوان یک درام حقیقت است. در این رویارویی «نسبت فضایی» تعیین کننده ی بالقوگی اندیشه ها و تصمیم هاست. اما در این میان، هدف ما ناگزیر رسیدن به چشم اندازی است که از آن، بار دیگر پیوند گریزناپذیر اثر هنری، حقیقت و سیاست، نمایان می شود. از این رو نخست در «سرچشمه ی اثر هنری» مارتین هایدگر در پی مفهوم اثر خواهیم بود. بنابراین بحث را از سرچشمه آغاز خواهیم کرد، سپس، در گریز از «سرچشمه»ی اثر هنری، به سوی «تئاتر اثر هنری» خواهیم رفت. «تئاتر اثر هنری» یا «تئاتر حقیقت»، راه گریز از سرچشمه گرایی هایدگر خواهد بود. اما در گام سوم، وظیفه ی ما تنها این است که نشان دهیم «حسنک-بر-دار-شده» (دارحسنک،) تئاتری را فراهم آورده و برپا کرده بود. در این بخش، دوباره به سرچشمه که این بار به مثابه ی درام «امر گشوده» فهمیده می شود، بازخواهیم گشت. در پایان، این مسئله بررسی خواهد شد که آیا دارحسنک، به مثابه ی یک اثر، بالقوگی سیاسی وضعیت را حفظ نکرده بود؟
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.