بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین

چکیده:
ویتگنشتاین نظریه ی بازی های زبانی را بر اساس فعالیت های روزانه ی مردم ارائه کرد و تام استوپارد در سال 1980، دو نمایشنامه ی هملت داگ، مکبث کاهوت را -که همراه با یکدیگر اجرا می شوند- بر پایه ی این نظریه نگاشت. وی در هملت داگ مخاطبان را در معرض زبانی جدید به نام داگ قرار می دهد که شامل واژه های انگلیسی است اما معانی این واژه ها کاملا متفاوت اند. در نمایشنامه ی نخست، زبان داگ بر اساس نظریه ی کارکرد معنای لودویگ ویتگنشتاین عرضه می شود تا در نمایشنامه ی دوم، مخاطب با مطابقت دادن شخصیت ستمگر مکبث با شخصیت بازرس، به درکی زبانی دست یابد. بازیگران اجرای مکبث را با زبان داگ ادامه می دهند که پس از اجرای هملت داگ برای مخاطب قابل درک است. استوپارد نشان می دهد که چیزی به نام زبان شخصی وجود ندارد و تنها ابزاری که می تواند در برابر قدرت پیروز شود، زبان است. در پژوهش حاضر اثبات می شود که مخاطب، معانی واژه ها را با کارکرد آن ها درک می کند و می آموزد و می توان با کمک نمایشنامه، زبان های بیگانه را به مخاطبان آموخت. در این مقاله با هدف بررسی شیوه ی فراگیری زبان به واسطه ی درام، شیوه ی آفرینش زبان داگ و عرضه ی آن، براساس تکرار دیالوگ ها، تحلیل و بررسی شده است. گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.