تاثیر زبری سطح پره روی عملکرد یک مرحله فشار پایین از توربین بخار

نویسنده:
چکیده:
میزان زبری سطح پره های توربین های بخار به مرور زمان افزایش یافته و این نکته بر عملکرد آن ها تاثیر منفی می گذارد. در این مقاله اثرات زبری سطح روی عملکرد یک مرحله از توربین بخار با جریان دوفازی به ازای فشارهای خروجی مختلف بررسی شده است. بدین منظور یک کد عددی برای شبیه سازی جریان دوفازی غیر تعادلی در هندسه دو بعدی توربین بخار توسعه داده شده است. از روش ترکیبی ای یو اس ام- ون لیر برای محاسبه شارهای غیر لزج، از مدل آشفتگی اس اس تی برای محاسبه لزجت آشفته و از مدل زبری ویلکاکس برای اعمال زبری روی سطح پره توربین استفاده شده است. از نتایج آزمایشگاهی برای اعتبارسنجی این کد عددی استفاده شده است. بر طبق نتایج بدست آمده در این مقاله تاثیر زبری سطح در کاهش بازده مراحل مادون صوت توربین بخار نسبت به مراحل مافوق صوت بیشتر است. به عنوان مثال در جریان مادون صوت به ازای فشار خروجی 24.25 کیلو پاسکال با افزایش میزان زبری سطح از 5 میکرون به 800 میکرون مقدار بازده مرحله به اندازه 15 درصد کاهش می یابد. در حالیکه در جریان مافوق صوت به ازای فشار خروجی 14.55 کیلو پاسکال، با این اندازه افزایش زبری سطح، مقدار بازده مرحله به اندازه 10 درصد کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1733091 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.