تجارب زندگی با نوروفیبروماتوز در یک زن جوان: گزارش موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه
نوروفیبروماتوز یک بیماری نادر ژنتیکی اتوزومال غالب است که موجب محدوده ای از علایم به خصوص ضایعات پوستی می شود و به طور جدی بر کیفیت زندگی بیماران اثر می‏ گذارد. هدف از این مطالعه شرح تجارب زندگی با نوروفیبروماتوز نوع 1 بود.
توصیف بیمار: این گزارش مورد کیفی، تجربیات زندگی با نوروفیبروماتوز نوع 1 را در یک زن 25 ساله بررسی می کند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار تعاملی جمع آوری شدند و با استفاده از رویکرد پدیده شناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. راهبردها جهت اطمینان از استحکام مطالعه، درگیری طولانی مدت محقق با داده ها، عودت یافته ها به مشارکت کننده و تحلیل توسط چند محقق بود.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها دو موضوع اصلی شامل «ترس از ناشناخته ها» و «تلاش جهت سازگاری» را نشان داد. مخفی کردن، وابستگی به خانواده، پیوستن به شبکه های اجتماعی و امید به بهبودی یافتن مسایل مهم دیگری برای این بیمار بودند.
نتیجه گیری
خانواده و گروه های حمایت اجتماعی می توانند به بیماران در برخورد با تنهایی، ترس و اضطراب و پیدا کردن خود در فضایی با درک متقابل و ارتباط همدلانه کمک کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1733634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.