فلسفه طرح لرزه ای بهینه دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن مشارکت قاب پیرامونی در رفتار سیستم

پیام:
چکیده:
سیستم دیوار برشی فولادی در دهه های اخیر مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفته است. طراحی دیوارهای برشی فولادی معمولا با اختصاص کل برش طبقه به ورق ها و طراحی قاب های پیرامونی برای تمام نیروی انتقال یافته از ورق ها به قاب های پیرامونی انجام می گیرد و از مشارکت قاب ها در تحمل برش طبقه صرفنظر می گردد. در این تحقیق ابتدا یک روش طراحی مبتنی بر ظرفیت دیوارهای فولادی و قاب های پیرامونی براساس ظرفیت مورد نیاز برشی در طبقات ساختمان ارائه شده است. سپس دیوارهای فولادی با توجه به منحنی های اندرکنش قاب-ورق (PFI) برای درصدهای مختلفی از برش طبقات طراحی و پارامترهای لرزه ای آنها با استفاده از مدلسازی عددی و نرم افزاری با یکدیگر مقایسه گردیده اند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که استفاده از روش های رایج طراحی و اختصاص کل برش طبقه به دیوار فولادی و صرفنظر از ظرفیت قاب پیرامونی می تواند منجر به طراحی دست بالا برای سیستم گردد. در حالیکه اگر طرح لرزه ای این سیستم با در نظر گرفتن مجموع ظرفیت ورق فولادی و قاب پیرامونی انجام گردد طراحی سیستم به مراتب مهندسی تر و اقتصادی تر می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734031 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!