بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم

چکیده:
امروزه استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در ساختار وسایل نقلیه برای سبک کردن قطعات تولیدی و کاهش مصرف سوخت افزایش یافته است. به منظور افزایش شکل پذیری آلیاژهای آلومینیوم و با توجه به مشکلات شکل پذیری این آلیاژها در دمای اتاق، استفاده از شکل دهی گرم ضروری است. یکی از فرآیند های شکل دهی در دمای بالا فرآیند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی در حالت گرم می باشد. در این مقاله، پس از بررسی اثر پارامترهای هندسی و دما (هم دما و غیر هم دما) روی توزیع ضخامت و نیروی سنبه، اثر پارامتر های مختلف (دما، فشار سیال و سرعت سنبه) روی نسبت کشش حدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در حالت غیر هم دما با افزایش دما، نازک شدگی بیشینه ثابت ولی نیروی سنبه بیشینه کاهش یافت. همچنین نسبت کشش حدی با افزایش دما در حالت غیرهم دما، فشار سیال تا مقدار خاص و سرعت سنبه و نیز کاهش دما در حالت هم دما، افزایش یافته است. در این پژوهش بیشترین نسبت کشش 52/2 می باشد که مربوط به دمای 250 درجه سانتیگراد و شرایط دمایی غیرهم دما بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.