مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای)

چکیده:
برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها با توجه به خسارات ناشی از عدم توجه و لحاظ کردن آن، یکی از مهم ترین و اساسی ترین چالش های مطالعات انتقال رسوب و مهندسی رودخانه می باشد. با توجه به اهمیت و نقش رسوب در طراحی و نگهداری سازه های هیدرولیکی همچون سدها و همچنین برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پایین دست رودخانه ها و حفظ منابع مغذی بالادست آن ها، همواره تلاش های بسیاری در زمینه تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه ها انجام گرفته و روش های متعددی در این زمینه توسعه یافته است. اما با توجه به هزینه بر بودن اکثر روش ها و یا عدم دقت کافی در اکثر روش های تجربی مرسوم، نیاز به روش نوینی که بتواند بار رسوبی معلق رودخانه را با بیشترین دقت ممکن تخمین زند، امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه میزان بار رسوبی معلق رودخانه لیقوان چای توسط روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیک ترین همسایگی برآورد گردیدند. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب هر دو روش داده کاوی بررسی شده در این تحقیق می باشد. از میان روش های بررسی شده در این تحقیق، روش رگرسیون بردار پشتیبان میزان بار رسوبی معلق رودخانه لیقوان چای را با ارائه مقادیر ضریب همبستگی برابر با 959/0 و ریشه میانگین مربعات خطا برابر با 547/43 (تن در روز) با دقت بیشتری نسبت به روش k-نزدیک ترین همسایگی پیش بینی کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
345 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p1735913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.