انتخاب تامین کنندگان با رویکرد تئوری بازی همکارانه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت و ارسال همزمان اقلام

چکیده:
انتخاب تامین کننده از مسائل مهم و کلیدی در حوزه زنجیره تامین به شمار می رود. طی دو دهه اخیر، به دنبال افزایش خواسته ها و انتظارات مشتریان و به تبع آن افزایش روزافزون رقابت صنعتی، این اعتقاد به وجود آمده است که رقابت مابین شرکت ها مطرح نبوده بلکه این زنجیره های تامین هستند که با یکدیگر به رقابت می پردازند. براین اساس برخی محققان مدل هایی را پیشنهاد نموده اند که به جای تمرکز صرف بر عایدی خریدار، هزینه کل زنجیره تامین را مبنا قرار می دهند. در این پژوهش زنجیره تامینی شامل یک خریدار و چندین تامین کننده در نظر گرفته شده و به تحلیل تصمیمات انتخاب تامین کننده، تصمیمات موجودی و سیاست های ارسال محصول پرداخته شده و یک مدل همکارانه به منظور یکپارچگی این تصمیمات توسعه یافته است. در این مدل، سیکل سفارش خریدار مضرب صحیحی از سیکل تامین کننده بوده و تامین کنندگان امکان برون سپاری باقی مانده ظرفیت خود را دارند. در این پژوهش نشان داده شده که همکاری بین اعضای زنجیره تامین منجر به پاسخ های پایداری می گردد که هزینه های زنجیره را برابر مدل متمرکز خواهد نمود. هم چنین نشان داده شده که هزینه فرصت اعضای زنجیره در انتخاب تامین کنندگان، میزان سفارش تخصیص یافته به آن ها و عایدی زنجیره تامین تاثیر چشم گیری دارد. در مثال عددی این یافته ها تشریح شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1735942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.