تبیین عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی بر اساس مدل یابی حداقل مجذورات جزئی: PLS؛ (مورد مطالعه شهروندان شهرستان کاشان)

چکیده:
حمایت از تولید و مصرف تولیدات ملی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است، اما علی رغم تاکید بر مصرف کالاهای داخلی، تاکنون در تحقیقات اندکی این گرایش ها به طور منسجم و علمی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی تحت عنوان «ملی گرایی مصرفی»، به صورت کمی و در نمونه نسبتا وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند.
بر اساس نتایج تحقیق، متغیر میهن پرستی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم، متغیر عملکرد تولیدکنندگان داخلی با 8 درصد اثرگذاری کل در رتبه سوم و متغیرهایرضایت از کالای داخلی، نگرش به کالای خارجی، تبلیغات تلویزیون و تشخص پذیری به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار 0.167= Q2 نیز نشان می دهد؛ در مجموع، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد متوسط می باشد. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد، متغیر تبلیغات تلویزیونی دارای اهمیت و در عین حال عملکرد ضعیف تر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -264
لینک کوتاه:
magiran.com/p1735948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.