بررسی ساختار روایت در رویت های ساختار شکنانه روزبهان بقلی

چکیده:
این مقاله به بررسی ساختار و عناصر روایت های روزبهان در کتاب کشف الاسرار می پردازد. درون مایه اصلی این گزارش ها شرح مکاشفه ها و دیدارهای روزبهان با خداست که ساختاری حکایت گونه دارند و در الگوی داستان های فراواقعی روایت می شوند. در این پژوهش افزون بر بررسی سابقه موضوع «رویت» و «شطح» به خاستگاه ناخودآگاه (کهن الگویی) این روایت ها و عناصر موجود در روایت ها که متناسب با خاستگاه آن هاست پرداخته می شود؛ عناصری چون: ابهام زمانی و مکانی، وجود راوی ابرقهرمان، داشتن الگوی سفر و جست وجو، وجود راهنما، استفاده از نماد، گنگی زبان و تصاویر، توجه به عنصر جمال و زیبایی که همگی با حالات ناآگاهی و ضمیر ناخودآگاه راوی تناسب دارند. همچنین در این روایت ها سیر تحول و دگردیسی واژگان از حالت حماسی، ادبی و زمینی به واژگان عرفانی و آسمانی به خوبی با نمونه ها نشان داده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!