ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار

چکیده:
زمینه و هدف
زلزله ی 31 خرداد 1369 رودبار- منجیل، یکی از سوانح فجیع در تاریخ ایران است، که منجر به خسارت های فراوان در این مناطق شد. از جمله مناطق آسیب دیده، روستای بره سر بود. پس از زلزله، بازسازی روستای بره سر با اتخاذ رویکرد جابجایی انجام شد. این مقاله به ارزیابی بازسازی روستای بره سر، پس از زلزله میپردازد. ازاین رو، ضمن مقایسه روستای بره سر قدیم و بره سر بازسازی شده، نقد و بررسی بازسازی روستا، صورت گرفت.
روش
تحلیل داده ها با رویکرد کیفی، روش این پژوهش است. داده های مورد نیاز، پس از بررسی متون تخصصی، از طریق مراجعه به بستر پژوهش در آبان ماه 1392 گردآوری شد. سفر به روستا، با هدف کار میدانی شامل مصاحبه با اهالی، جمع آوری اطلاعات از طریق برداشت عکس، اسکیس های دستی و ترسیم نقشه ها انجام شد. پس از گردآوری داده ها، جهت تحلیل و تفسیر آن ها، مجموعه منظمی از رویه ها از جمله بهره گیری از تکنیک سوات به کار گرفته شد.
یافته ها
به نظر می رسد در جابجایی و مکان یابی روستای بره سر پس از زلزله، این نکته مورد غفلت واقع شده است که شبکه های زندگی، اجتماعی به خصوص در روستاها بسیار پیچیده بوده و عناصر بسیاری در این خصوص تعیین کننده هستند. بنابراین اگرچه جابجایی بیشتر یکی از راه حل های متداول دولت در مناطق آسیب دیده از سانحه به مکان جدیدی که کمتر در معرض خطر است، می باشد؛ اما حساسیت های بیشتری در خصوص این تصمیم گیری باید به کار گرفته شود.
نتیجه گیری
در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد پس از گذشت بیش از 20 سال از بازسازی بره سر، همچنان زندگی آن طور که باید و انتظار می رفت به جریان نیفتاده، و علیرغم تلاش های انجام شده، بره سر بازسازی شده، همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1736371 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!