الگوی اسیدهای چرب پلاسما و گلبول های قرمز در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی

چکیده:
زمینه
اختلال نقص توجه بیش فعالی (Attention deficit hyperactivity disorder، ADHD) یکی از شایع ترین بیماری های روانی در کودکان می باشد. اسیدهای چرب یکی از مهمترین اجزا سازنده میلین سلول های عصبی هستند. کمبود اسیدهای چرب ضروری به ناهنجاری های رفتاری مشابه ناهنجاری های عصبی، مثل ADHD منجر می شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز می باشد.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه مورد-شاهدی است که 36 کودک پسر مبتلا به ADHD و 37 کودک غیرمبتلا در محدوده سنی 12-6 سال در آن شرکت کردند. کودکان مبتلا با استفاده از تشخیص بالینی و استفاده از پرسشنامه های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص شناسایی شدند. سپس اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز استخراج گردید.
یافته ها
میانگین اسیدهای چرب اشباع (004/0=P) و اسید آراشیدونیک (001/0>P) فسفولیپیدهای پلاسما گروه مبتلا به ADHD پایین تر و میانگین اسیداولئیک (001/0>P) و اسیدهای چرب تک غیراشباع (001/0>P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود. همچنین میانگین استئاریک اسید (003/0=P)، آراشیدونیک اسید (04/0=P) و α-لینولنیک اسید (02/0=P) گلبول های قرمز گروه مبتلا به ADHD پایین تر و میانگین لینولئیک اسید (01/0=P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود.
نتیجه گیری
الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز کودکان مبتلا به ADHD با کودکان غیرمبتلا متفاوت است.
زبان:
فارسی
صفحه:
78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.