بررسی فراوانی کمپیلوباکتر در طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از غذا در کشور

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات گسترده و رو به رشد در جوامع بشری هست. گونه های کمپیلوباکتر از مهم ترین پاتوژن های عامل گاستروآنتریت های باکتریایی هستند که عموما از طریق مواد غذایی با منشا حیوانی منتقل می شوند. هدف این مطالعه شناسایی کمپیلوباکتر در نمونه های طغیان اسهالی ناشی از بیماری های منتقله از غذا در سطح کشور است.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی-توصیفی در بهار و تابستان سال 1394 بر روی 102 طغیان ناشی از غذا که شامل تعداد 305 نمونه سوآپ مدفوع افراد مبتلا به اسهال از استان های مختلف ایران بود، صورت گرفت. تمامی نمونه ها ازنظر کشت میکروب کمپیلوباکتر موردبررسی و نتایج مطالعه با آنالیز توصیفی، آزمون کای دو و با استفاده از نرم افزار SPSS21 صورت پذیرفت.
یافته ها
از کل 102 طغیان غذایی ، بیشترین موارد مربوط به استان زنجان با 25 طغیان (5/24%) واستان یزد با 70 نمونه اسهال( 23% ) بیشترین موارد را گزارش کردند. از 305 مورد اسهالی 119 مورد (39%) مربوط به غذا، 35 مورد (5/11%) ناشی از آب و 151 مورد (5/41%) نامشخص بود (001/0>P). از کل طغیان ها دو طغیان از استان یزد آلوده به کمپیلوباکتر از نوع کمپیلوباکترکلی بودند. علائم بالینی بیماران شامل اسهال معمولی (9/30%)، کرامپ شکمی (5/68%)، تب (8/31%)، سردرد (3/42%)، اسهال خونی (2/5%)، تهوع (3/62%) و استفراغ (9/64%) بود.
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشان داد که گونه کمپیلو باکتر کلی بر خلاف گذشته که گونه ژژونی به عنوان عامل اسهال شناخته شده بود،در این تحقیق به عنوان عامل اسهال در طغیانهای غذایی کشور معرفی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737901 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!