بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی

چکیده:
تحقیقات در مورد نگارش آکادمیک نشان داده است که نویسندگان تمایل زیادی دارند تا به صورت تعاملی یافته های علمی خود را با خوانندگان خود درمیان بگذارند. در انجام این کار، نویسندگان بایستی موضع خود را هنگام نوشتن مقالات علمی مشخص کنند. این برهم کنش که توسط هایلند پیشنهاد شده است دارای دو بعد موضع نویسنده و تعامل است. مطالعه حاضر با ادغام چارچوب هایلند و هایلند و سه برای بررسی تعامل نویسنده و خواننده، نشانگرهای واژگانی و دستوری موضع نویسنده را در بخش های اصلی مقالات پژوهشی انگلیسی در علوم مردم شناسی، آموزش، باغبانی و جانورشناسی در نظر دارد. پیکره تحقیق شامل 240 مقاله پژوهشی انگلیسی است که طی دو دوره منتشر شده اند، یعنی 1990 و 2010. 60 مقاله از هر رشته، 30 مقاله از سال 1990 و 30 مقاله از 2010 با مجموع 1270021 کلمه .یافته های این پژوهش را تشکیل می دهد. صرف نظر از ماهیت رشته، موضع گیری نویسنده ویژگی مشترکی از نگارش آکادمیک در رشته های نمونه گیری شده را تشکیل داد. همچنین، عبارت های احتیاط آمیز از نظر بسامدی رتبه اول را به خود اختصاص دادند .علاوه بر این، الگویی کاهشی در استفاده از نشانگرهای موضعی وجود داشت که همگرایی میان محققان این حوزه ها را نشان می دهد. در پایان، چند نکته با کاربرد محتمل در نگارش آکادمیک و طراحی مطالب مربوط به انگلیسی برای اهداف آکادمیک پیشنهاد شده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
106 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738088 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.