مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

چکیده:
در این تحقیق جمعیت ماهی گل چراغ (Garra rufa) در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد (رودخانه های شاهپور و بریم) با استفاده از شش جایگاه ریزماهوراه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی از 60 نمونه (30 عدد برای هر رودخانه) استفاده شد. میانگین تعداد الل در سطح جمعیت ها 5/13 بود که از میانگین گزارش شده برای ماهیان آب شیرین بالاتر بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 658/0 و 865/0 بدست آمد. بیشتر مناطق انحراف از تعادل هاردی – واینبرگ را نشان داد. با توجه به میزان جریان ژنی بالا (205/18Nm= ) بین دو منطقه و Fst پایین (036/0Fst = ) به نظر می رسد تمایز پایینی بین جمعیت های این گونه در مناطق مورد بررسی وجود دارد. آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738897 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!